Gå till innehåll

SSF

Organisation januari 2024. Illustration: Brinner.

Organisation

Inom Svenska Skidförbundet utgör föreningsmedlemmarna den bärande stommen. Det är i våra föreningar som förutsättningar skapas för att inspirera fler att upptäcka och utöva våra idrotter.

Våra 1 213 föreningar och 146 250 medlemmar (2024-02-01) gör Svenska Skidförbundet till ett av Sveriges största, och dessutom mest framgångsrika, idrottsförbund. Föreningarna är indelade i 23 specialdistriktsförbund (SDF) från norr till söder.

Förbundsstämman högsta belutande organ

Representanter för alla SDF samlas vartannat år för förbundsmöte, vilket är Svenska Skidförbundets högsta beslutande organ. Där fastställs förbundsstyrelsen, övergripande beslut tas och planer utformas för framtiden.

Förbundsstyrelsen utser i sin tur en generaldirektör (motsvarande vd) som ansvarar för den löpande verksamheten inom centrala projekt och inom våra idrotter.

Styrelse och andra funktioner

Under nedanstående länkar ser du vilka som sitter i förbundsstyrelsen och vilka som har andra övergripande funktioner:

Förbundsstyrelse och valberedning
Stabsfunktioner

Styrande dokument

Övriga dokument

Samtliga doument finns samlade i vår Dokumentbank

Senast uppdaterad
2024-07-09
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor